نحوه چک کردن کالیبره یوک

چنانچه از جریان متناوب استفاده می شود یوک بایستی توانایی برداشتن وزنه 10 پوندی در حداکثر فاصله قطبین را داشته باشد.
وچنانچه از جریان مستقیم استفاده می شود یوک بایستی توانایی برداشتن وزنه 40 پوندی در حداکثر فاصله قطبین را داشته باشد.

/ 0 نظر / 7 بازدید