ترک در المانهای تاور کرین

از آنجاییکه اکثر تاور کرین های موجود در ایران کارکرده بوده و در زمان استفاده بار بیش از ظرفیت تحمل میکنند ، لازم است قبل از استفاده حتما از تست های غیر مخرب جهت بازرسی فنی اتصالات استفاده نمود . جهت ترمیم اتصالات نیاز است آلیاژ تاور بررسی گردد .

/ 2 نظر / 77 بازدید