# نرم_افزارهای_مفید_صنعتی

نرم افزارهای مفید صنعتی

PRDROP  محاسبات افت فشارلوله PROII  طراحی و مدلسازی شیمیایی وپالایشگاهی PUMPS  محاسبات رویه پمپها RIEMPI  محاسبات بستر تجمیع (Packing bed) RKS  تعادل سیال-خلأ / معادلهRKS SCA1  تعادل آنتالپییک H/E SCA3 تعادل آنتالپیشبکه H/E SCARIC  ایمنی مخازن (طبق API ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید