# جوشکاری_قوس

تاریخچه ای مختصراز جوشکاری دستی قوس برقی(S.M.A.W)

تاریخچه ای مختصراز جوشکاری دستی قوس برقی(S.M.A.W) قوس برقی در سال 1807توسط سرهمفری دیوی کشف شد ولی استفاده از آن در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید