راهههای شناسایی الکترود مرطوب

از روی صدای برخورد الکترود با قطعه فلزی سالم ( صدای خفه میدهد )

 با گرفتن الکترود به سنگ و از روی گرد و خاک حاصله نم دار بودن الکترود بررسی میشود.

 اندازه گیری میزان رطوبت با روشهای شیمیایی

تغییر رنگ پوشش الکترود یا طبله زدن پوشش ( ظهور سیلیکات روی پوشش)

 

/ 0 نظر / 5 بازدید