پست های ارسال شده در خرداد سال 1388

تاریخچه ای مختصراز جوشکاری دستی قوس برقی(S.M.A.W)

تاریخچه ای مختصراز جوشکاری دستی قوس برقی(S.M.A.W) قوس برقی در سال 1807توسط سرهمفری دیوی کشف شد ولی استفاده از آن در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

جوشکاری,تست مخرب و غیر مخرب ,بازرسی جوش .بازرسی رنگ . سندبلاست .

تست های غیر مخرب به تست هایی اطلاق میگردد که بدون آسیب رساندن به قطعه ، نمونه مورد آزمایش قرار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید