مزایا و معایب تست اولتراسونیکut.

مزایا
سرعت بالا تست
تشخیص عیوب عمقی
ایمنی بالا
مناسب برای عیوب صفحه ای ( مثل تورق )
عمق عیب قابل ارزیابی می باشد
تجهیزات این روش قابل حمل می باشد

معایب
نیاز به تمرین و مهارت بالا اپراتورمی باشد
تمیز کاری سطح مورد نیاز است
برای عیوب دارای حجم مناسب نمیباشد
نیاز به ماده کوپلنت میباشد

/ 0 نظر / 56 بازدید